36. Kurultayda seçilenler CHP’yi temsil ediyor mu?

10.02.2018 15:25

Ender ErdemilCHP’nin 36. Kurultayı Kurultay Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yanlı ve kötü yönetimi nedeniyle mükerrer kullanılan 49 oy kriziyle anılacak. Büyükerşen tüzüğe uygun davransa belki haberimiz bile olmayacaktı mükerrer oy kullanıldığından…

Yılmaz Özdil yazdı. CHP’nin Kurultay delegelik sisteminde bir tuhaflık var. Çok az oy aldığı pek çok ildeki delege sayısı seçim kazandığı illerin delege sayısından fazla.

Böyle olunca, öncelikle Kurultay Delegelerinin Cumhuriyet Halk Partisinin tabanını temsil etmekten uzak olduğunu, seçecekleri kişilerin de Cumhuriyet Halk Partisinin tabanını temsil edebilme niteliğinin “zayıf” olacağının altını çizelim.

Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu bu tabanı temsil etmekten uzak delegenin yaklaşık yüzde 64’ünün oyunu alabilmiş. CHP’nin tabanını temsil edebileceği tartışmaya açık. İllerde CHP’nin aldığı oy ve delege sayıları karşılaştırılırsa neden söz ettiğimiz anlaşılacaktır.

Parti Meclisine seçilenlerin durumu daha da düşündürücü.

Kayıtlı 1266 delegenin 1230’u oy kullanmış. 160 geçersiz oy sayılmış. Geçersiz oyların çoğu, “hata sonucu” değil, “kimseye verilmemiş” sayılmalıdır. CHP Delegesi oy kullanmayı bilir.

Bu nedenle hesaplamayı kullanılan oylar üzerinden yaptık.

Parti Meclisine en yüksek oyu alarak seçilen Haluk Koç, Delegenin oylarının ancak (yaklaşık) yüzde 56’sını alabilmiş. Parti Meclisi Üyelerinin sadece dördü Delegenin yarıdan fazlasının oyunu alabilmiş.

15 üyenin aldığı oy yüzde 50-40 arasında. Diğer 32 üyenin 17’sinin de oylar yüzde 32.5 altında.

Görüldüğü gibi gerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin tabanını temsil edemeyecek biçimde oluşturulmuş, çoğunu da kendilerinin yazdığı/yazdırdığı delegenin oyunu alamamış.

“Aday sayısı fazlaydı. Parti Meclisi seçiminde oylar dağıldı” savı da durumu açıklamaktan uzaktır.

Oyların dağılış biçiminden, CHP’nin tabanını temsil niteliğinin olmadığını söylediğimiz delegenin bile var olan yönetimden hoşnut olmadığını apaçık gösteriyor.

7 seçim, iki referandum kaybet. Ekmeleddin Efendiyi oldubittiyle Cumhurbaşkanı adayı yap. Sonra Veli bey çıkıp “hataydı” desin. Bu hataların bedelini ödemeden hala Genel Başkan/PM koltuğunda/koltuklarında otur…

Sana oy versin diye yazdığın/yazdırdığın delegenin oyunu bile alamazsın. Senin/sizin partiyi temsil edebileceğinize inanmıyor ki…

Ender Erdemil 9 Şubat 2018